Många barn ägnar sig åt flera olika sporter och aktiviteter under sin uppväxt. Hur dessa väljs kan se olika ut – ibland är det föräldrarna som väljer sport åt barnet, i andra fall har barnet själv skapat ett intresse tack vare kompisar eller genom att de på något annat