Fotboll som integration

Svenska politiker har under många år valt att ta ett förhållandevis stort ansvar när det gäller att bereda plats för immigranter från framförallt Afrika och Mellanöstern. Integration, alltså processen att så att säga hitta hem i en ny kultur, är dock svår och komplicerad. För många immigranter är idrott, framförallt fotboll, en väg in i den sociala samvaron. Det är ett sätt att få uppskattning och kontakt med vanliga svenska familjer. I den här texten ska vi titta mer på hur och varför fotboll kan spela en viktig roll i integrationsprocessen.

Fotbollens förenande effekt

Fotboll är på sätt och vis ett språk som överskrider alla kulturbarriärer. På planen förstår spelare varandra, även om de inte talar samma språk. AIK Fotboll går med vinst och har tagit in flera professionella spelare från andra kulturer. Det är dock inte bara storklubbarna som berikar sina trupper på det sättet utan många små klubbar en bit ner i seriesystemet har vässat truppen genom att bereda plats för immigranter. Den som kommer från en jobbig situation i ett annat land får i och med det något att göra och en stor social kontaktyta. Istället för att känna sig som en belastning kan en duktig fotbollsspelare från en annan kultur få bekräftelse och uppskattning.

Integration av familjer

När man talar om fotboll som integration handlar det inte bara om att elitspelare hittar en gemenskap. Hela familjer kan genom fotbollen och det föreningsliv som klubbverksamheten bygger på få värdefulla kontakter med helt vanliga svenskar. På så vis kan de få svar på helt vanliga frågor som hur de kontaktar en viss myndighet eller var man köper en moderiktig vinterjacka herr . Föreningslivet handlar om att göra saker tillsammans med andra. Det är förmodligen den mest effektiva form av integration som överhuvudtaget finns. Även oorganiserad fotboll på vanliga gräsmattor kan innebära att människor från olika kulturer möts och har roligt tillsammans.