Fotbollsförbund  

Fotboll engagerar många människor. Förutom spelare, tränare, domare och supporters krävs det en hel del organisation, samt överenskommelser, för att sporten ska fungera. Detta sköts främst av regionala och nationella förbund men i förlängningen även av det internationella förbundet FIFA.

Det svenska fotbollsförbundet har funnits sedan 1904 och räknar med att man har närmare en miljon medlemmar. Kring 600 000 av dessa är spelare i någon förening eller klubb. Detta är den absolut största delen av Sveriges föreningsliv som helhet – närmare en tredjedel.

Svenska fotbollsförbundet har genom det stora medlemsantalet, fysiska tillgångar så som arenor, tv-avtal och reklamavtal en enorm budget att förfoga över. Dessa pengar går förstås till en mängd olika löner men även som utbildningssatsningar så väl som att stödja olika föreningar inom fotboll. Det övergripande målet för det svenska fotbollsförbundet är att adminDramatic american football stadiumistrera och främja fotbollen inom landet, samt att företräda den utom landet. Detta samtidigt som man följer de regelverk som är uppställda av de organisationer man själva är knutna till. Dessa är främst Riksidrottsförbundet i Sverige, det europeiska fotbollsförbundet UEFA samt det internationella fotbollsförbundet FIFA. Med andra ord är det en rad andra beslut man måste förhålla sig till samtidigt som man arbetar för att utveckla fotbollen i Sverige.

Den viktigaste uppgiften som det svenska fotbollsförbundet har är att administrera och hjälpa alla aktiva fotbollsföreningar runt om i landet. Detta främst genom att erbjuda utbildningar och olika utbildningsmaterial. Men även genom vissa ekonomiska satsningar för att främja sporten. Man sköter även allt seriespel i landet. Detta är ett mycket stort arbete då fotboll spelas i massvis av olika divisioner från Allsvenskan/Damallsvenskan ner till olika korpenligor. Det är svenska fotbollsförbundet som betalar ut löner till domare i alla divisioner och bestämmer hur mycket ersättning det ska vara i de olika ligorna.

Ett förbund har egentligen inga skyldigheter att redovisa sin ekonomi i detalj. Detta uppmärksammas ofta i media då en så stor aktör som det svenska fotbollsförbundet har relativt liten öppenhet i organisationen. Många journalister har försökt att utreda större affärer förbundet varit inblandade i utan att helt få klarhet. Som exempel kan nämnas arenabyggen som i efterhand inte helt redovisas för. Vissa anser därmed att det svenska fotbollsförbundet ofta slipper stå till svars för eventuella dåliga affärer.